מתודולוגיה והנחות יסוד

  1. למידה התנסותית: המשתתפים יתנסו הלכה למעשה בסיטואציות של הובלה והתמודדות עם אתגרים מנהיגותיים ולאור ההתנסויות יקבלו משובים אישיים על אופני ההשפעה שלהם.
  2. למידה קבוצתית: מנהיגות הינה תופעה שמתרחשת בהקשר חברתי ולפיכך למשתתפים יש הזדמנות אותנטית לקבל משוב בזמן אמת מקבוצת העמיתים וכך להיפגש עם היבטים מודעים ובלתי מודעים של מנהיגותם.
  3. חיזוק ומינוף עוצמות האישיות: "אדם פועל במיטבו כאשר הוא פועל מתוך להט ואותנטיות" (בנג'מין דה-יזראלי). מתוך הנחה זו המשתתפים חוקרים לאורך התהליך את המקור לעוצמתם המנהיגותית ועוברים תהליך של פיתוח מסוגלות אישית בתחום המנהיגותי.
  4. פיתוח מודעות עצמית בתחום המנהיגות: המשתתפים יחקרו את מקורות ההשפעה והביטוי שלהם בהוויה היומיומית.
  1. גיבוש תפיסה ופילוסופיית ליבה (CORE PHILOSOPHY): על מנת שמשתתפים יוכלו לפתח את יכולת הובלתם, במהלך התוכנית הם "מזקקים" את תפיסת עולמם הייחודית ואת המימוש הפרקטי של תפיסה זו בארגון.
  2. ידע ומיומנויות שונות בתחום ההשפעה: המשגה ותרגול הינם בסיסים חשובים בתהליך הלמידה המנהיגותית. במסגרת התכניות המשתתפים נחשפים למודלים מובילים בתחומים שונים של מנהיגות והשפעה ומתרגלים מיומנויות מהותיות למימוש מנהיגותם בזירה הארגונית.
  3. למידה ממודלים ודמויות לחיקוי בתחום המנהיגות (vicarious learning): במסגרת התכניות המשתתפים נפגשים עם מנהלים מעוררי השראה ונחשפים לארגונים שונים המאפשרים דיון מעמיק בהקשר של מנהיגות ותרבות.
חוויית המנהל המשתתף חוויית הארגון
הגברת התשוקה להנהיג, תחושת מסוגלות של המנהיג בדרכו, ותחושת ביטחון באותנטיות האישית. זריקת מרץ ואנרגיה המתרחשת במספר אגפים במקביל, ומביאה להתחדשות ולצמיחה מהירה.
גילוי עצמת סגנון המנהיגות האישי ויכולות ההשפעה וההובלה של המנהיג על אנשיו. יצירת שיח משותף של הנהגת הארגון המחלחלת לארגון כולו, והופכת אותו לגמיש וערוך להתמודדות עם אתגרים שונים.
שיפור היכולת לפתח ולהניע אנשים בסביבתו: כפיפים/ צוות/ עמיתים/ לקוחות/ ממונים. סיוע למנהלים בהתמודדות עם סביבה מורכבת וחוסר וודאות, ובניית "מאיצים" ויזמי שינוי לשיפור הארגון
יצירת קשרים עוצמתיים עם חבריו לתכנית, המייצרת מחויבות הדדית, סינרגיה ותנופה. בנייה של קבוצת עמיתים חזקה בעלת אמון וקשרי עבודה איכותיים המסייעים להעלאת האפקטיביות הארגונית.