לחץ וגלה - מהם 5 האלמנטים לפיתוח מנהיגות!

מנהיגות היא מערכת יחסים

מנהיגות הינה היכולת לנווט במערכת יחסים בין אנשים

לב המנהיגות כתופעה בין אישית הינה מערכת היחסים נוצרת במפגש בין המנהיג, המונהגים, והתרבות המשתנה (הכוללת את המשימה של הארגון). לפיכך, על מנת להתפתח כמנהיגים, לומדים המשתתפים גם את תופעת המונהגות (follwership), ואת אופני ההשפעה המותאמים לסביבה בה הם מתפקדים.

אנו מאפשרים למשתתפים לחקור את שלושת הקדקודים (מנהיג, מונהגים והתרבות), ולאור הבנה זו לטייב את ההשפעה בארגון.

ניתן לפתח מנהיגות

בזכות שילוב של פוטנציאל, מוטיבציה וסביבה

מנהיגות כתכונה אנושית חברתית הנה שילוב של שלושה גורמים קריטיים אשר יחד מאפשרים את הופעתה: הפוטנציאל להנהיג, המוטיבציה להנהיג וקיום סביבת התפתחות מתאימה.

אנו מתמחים ביצירת סביבה מפתחת מתאימה ומעצימה למנהלים אשר הנם בעלי פוטנציאל מנהיגותי ומוטיבציה לתפקידי הובלה.

פיתוח מנהיגות הינו מסע חיים מתמשך

האדם הוא תבנית נוף מולדתו ושורשי מנהיגותו צומחים וגדלים לאורך מסע חייו.

אנו סבורים כי שורשי התפתחות של מנהיגים מקורם בילדות והיא ממשיכה להתפתח בהמשך החיים בעיקר באמצעות למידה מהתנסויות. מקור המנהיגות המתהווה בשלבים המוקדים והמתפתח עם השנים, מהווה "חותם אישי" של המנהיגות והוא משפיע על סגנון מנהיגותם של המשתתפים אשר נוטלים תפקידים שונים בהווה.

אותנטיות מייצרת מנהיגות חזקה

מנהיגות במיטבה כאשר היא אותנטית וייחודית ומחוברת לאופיו של המנהיג, ולדרך בה הוא מייצר קשרים עם הסביבה.

מנהיגות אותנטית היא יכולתו של המנהיג לפתח את הדרך הייחודית שלו, ולייצר קשרים ויחסים משמעותיים מבוססי אמון עם המונהגים. ככל שהאדם חש יותר אותנטי בתפקידו כמנהיג ומצליח להביא את ייחודיותו לתפקיד, כך הוא יחוש יותר תשוקה להובלה ותגבר איתנותו לנוכח אתגרי התפקיד.

אנו מאפשרים למשתתפים לבחון את האופן הייחודי להם כאנשים משפיעים ולהגדיר מהו החותם האישי שלהם אותו הם רוצים להטביע בסביבתם הארגונית.

מנהיגות מעצבת הינה מנהיגות אפקטיבית

סגנון המנהיגות המעצבת מוביל לאפקטיביות אישית וארגונית.

מנהיגות מעצבת הינה אוסף של התנהגויות ועמדות של מנהיגות אשר נמצאה כמובילה את הפרטים והצוותים אותם הם מנהלים לאפקטיביות גבוהה.
המנהיגות המעצבת משפיעה על אפקטיביות ארגונית דרך יצירת תהליכי התפתחות של המונהגים, על ידי הגברת ההזדהות של המונהגים עם המנהיג ועם המשימות, הגברת המוטיבציה של המונהגים והעלאת רף הציפיות שלהם.

אנו מאפשרים למשתתפים לחקור את סגנון מנהיגותם ולחזק את ביטויי המנהיגות המעצבת שלהם בתפקוד היומיומי. יכולת זו מפותחת באמצעות תכניות קבוצתיות המאפשרות למנהל לקבל משוב מהמונהגים בסביבת העבודה וללמוד מעמיתיו לתהליך על סגנון ההשפעה הלכה למעשה.