בחירת סדנאות לפיתוח מנהלים על ידי ארגונים שונים

ברור בעליל כי לשדרת הניהול של ארגון יש השפעה משמעותית על מידת ההצלחות והתפוקות שלו. שכן ניהול איכותי ימצה היטב את יכולות כלל העובדים, ניהול פחות טוב לא ידע לייצר תהליכים שיביאו לתפוקה מיטבית, ואילו ניהול כושל, לא רק שלא ידע למצות את יכולות העובדים, אלא אף יאפיל עליהן, באופן שאפילו יכולות גבוהות של עובדים, אם קיימות, לא תבואנה לידי ביטוי. כישורים קיימים יתבזבזו, יתמסמסו להם בביורוקרטיה לא יעילה או יזלגו בתפרים הרופפים והלא יעילים של ההיררכיה הארגונית.


הן בשוק הפרטי והן במגזר הציבורי, קיימת מודעות גבוהה ביותר למשמעותו של ניהול טוב. בקרב בעלים ופרנסי הארגונים כולם ישנה שאיפה ליעילות על היבטיה השונים, ולתקשורת טובה, פנים- ארגונית או בין הארגון לגורמים חיצוניים. הרצון הזה נובע מההבנה שניהול מיטבי של הגורמים המובילים ליעילות ולתקשורת טובה, יביאו בסופו של תהליך להשגת המטרות והיעדים. על בסיס קרקע פורייה זו קיימת פריחה של אנשי מקצוע ומכונים המציעים סדנאות לפיתוח המנהלים בארגון.

קיים מגוון ארגונים רחב, עם טווח יעדים עצום ועם שלל מטרות שרבות מהן שונות בתכלית ורחוקות מאוד אחת מאחרת. ברור כשמש שצה”ל או משטרת ישראל, הפועלים להבטחת ביטחונו של הציבור ושלומו, ואשר אינם גוף רווחי, עובדים באופן שונה ושואפים ליעדים אחרים לגמרי מסופרמרקט שכונתי שמכוון לרווח כספי מרבי.

ועם זאת יש קווים דומים רבים בין יעדי הביניים של ארגונים באשר הם. מה שבא לידי ביטוי בפיתוח המנהל, או המפקד או הקצין. לצד פיתוח מקצועי, תלוי-דיסציפלינה, קיימות תכונות על, אותן רצוי שיישא כל מנהל. ראיה לאמירה זו מהווה הביקוש לו זוכים קצינים או מנהלים, בכירים או מדרג הביניים, המשתחררים ממערכות הביטחון. הניוד של אלה למערכות שונות לחלוטין, מעיד על כך שלתכונות ניהול כלליות, מתודיות, יש משמעות רבה, לעיתים יותר מיכולות מקצועיות נקודתיות. כך מבוקשים אישים מדוגמה זו במערכת הפוליטית, בארגונים ממשלתיים, במפעלים יצרניים, בגופים נותני שירות או מכירתיים.

למה חשבו אנשי הדירקטוריון של מפעיל סלולרי גדול שמי שהיה ראש השב”כ יוכל להיות מנכ”ל מוצלח אצלם, אף אם אין לו כל רקע טכני בתחום, ומעולם לא עסק במכירות? כנראה בשל היכולת המוכחת שלו בעמידה בראש שדרת ניהול של מערכת גדולה. אם נחשוב על זה, הרי שכל ארגון, בין אם הוא קיים לשם מטרות רווח ובין אם לאו, חייב להיות יעיל מבחינה כלכלית. התפוקה של כולם תגדל עם יעילות כזו. אחד ירוויח יותר כסף, ואחר ישיג ציוד רב יותר, או משוכלל יותר, או יוכל להתאמן יותר.

הרעיון לפתח מנהלים בסדנאות שיווק מתבסס גם הוא על הוורסטיליות הניהולית של יכולת השיווק. שיווק, ניהול משא ומתן, התמודדות עם התנגדות, העברת מסרים, – כולם חשובים בתוך הארגון, לשם התנהלות יעילה. חשוב לשווק קודם כל לאנשי הארגון את עקרונותיו, להשיג הזדהות, גישה חיובית. כל אלה יסייעו להצלחה של כל גוף.
גם שיווק כלפי חוץ חשוב. ברור שלצורך רווחים כספיים. אך גם לשם גיוס אנשים איכותיים ומתאימים, לשם השגת משאבים כספיים מהגופים הממונים, וכדומה. ומובן שחשובה אצל כל מנהל יכולת סנכרון המידע, ניתוח מידע וניתוח סיטואציות, השגת מוטת שליטה מיטבית ועוד. כל מי שמציע אמצעי פיתוח מנהלים, יתמקד ברשימת התכונות החשובות אצל מנהל באשר הוא מנהל.

הכתוב, אם כן, בא להדגיש את הרעיון שסדנאות פיתוח מנהל איכותיות, יטפלו ברשימה מוגדרת של תכונות מנהל נדרשות, אשר תהוונה תכונות יסוד לתפקודו. מובן מאליו שלאלה יתלוו יכולות ממוקדות על פי תחום הניהול ומהות הארגון. אם יתנהלו נכון, יחזקו הארגונים קודם כל יסודות אלה אצל מנהליהם, ורק בשלב שני יבחרו סדנאות המקדמות יכולות ספציפיות לתפקיד. אנשי כספים יתמקצעו בתחומם, אנשי כוח אדם בניוד עובדים, מי שצריך יחזק את היכולת להציג פרזנטציות, זיהוי מגמות שווקים, מכירות טלפוניות, מכירות שטח, אלמנטים טכניים, וכן הלאה.