בחירת סדנאות מנהלים על פי צרכי הארגון

שדרת ניהול מוכשרת וטובה היא תנאי הכרחי להצלחה של ארגון. יש אנשים בעלי כישורי ניהול מולדים. אין זה אומר שלא ניתן להכווין ולשפר את אותן תכונות מולדות למיטוב על פי צרכים נקודתיים. נכון וחשוב לעשות זאת. על אחת כמה וכמה, על מנהל לחזק תכונות רצויות אשר אינן טבועות בו.

ארגונים שונים משקיעים משאבים רבים כמו זמן, כוח אדם וכסף, בהכשרות מקצועיות. התפיסה המקובלת היא שלא די בשליטה בדיסציפלינה הרלבנטית למנהל. מתודולוגיה ניהולית היא ידע לא פחות חשוב. איך לנהל נכון. אחד הכלים להעשרה ולהטמעה של ידע נדרש זה הוא סדנאות לפיתוח המנהלים.

הביטוי ‘כישורי ניהול’ כולל טווח עצום של יכולות, תכונות והתנהלויות. לפיכך ישנן הרבה מאוד סדנאות מנהלים העוסקות באין-ספור תחומים. מטבע הדברים ארגון ימצא את רוב הסדנאות הקיימות כלא רלבנטיות עבורו או עבור מנהליו. נשאלת השאלה איך לבחור את אלה שכן מתאימות. נציע שלושה עקרונות לביצוע הבחירה המתאימה.

מאפיינים אובייקטיביים של הארגון או של תפקיד

אלו הנתונים הבסיסיים לבחירה של סדנה רלבנטית. מנהל בתחום השיווק, למשל, חשוב שיפתח מיומנויות של ניהול שיווק, כך שסדנאות בנושא הזה יתאימו לו. כך גם סדנא של תודעה שירותית וכדומה. ארגון שמנהליו עובדים תחת לחץ אינטנסיבי (עמידה ביעדים, לחץ זמנים וכו’) נכון יהיה ללמדם איך להתמודד עם הלחץ והשחיקה, ובוודאי שתתאים להם גם הדרכה לפיתוח מנהלים בנושא ניהול זמן. אדם שדרגתו מנהל אך אינו מנהל בפועל עובדים תחתיו, אין לו צורך ביכולות הנעת עובדים. מי שצריך לקיים הערכות עובדים תקופתיות חייב ללמוד איך לבצע את זה נכון. אלו ועוד דוגמאות רבות נוספות, מדגימות את העיקרון של בחירת השתלמות לפי המאפיינים הקשיחים של הארגון או של תפקידי המנהל.

נקודות חוזק וחולשה של המנהל

עיקרון זה מתאים סדנאות על פי מאפייני האנשים שממלאים את תפקידי הניהול. כך למשל, מי שלוקה באסרטיביות וזקוק לה בעבודתו, ראוי לו שיקבל הדרכה איך לפתח תכונה זו. הוא הדין לגבי כריזמה אישית, ועוד. כאן ניתן לתת דוגמאות על גבי דוגמאות של התאמת סדנא על פי תכונות אישיותיות של פיגורות מסוימות בארגון.

יחסי העבודה באירגון

הנושא הבינאישי ישפיע בהכרח על אווירה. אם יש לזה השפעה על תפוקה, ויש צורך לשפר תחום זה – הרי לנו סדנא שמתאימה ליחסים שמתגלעים במקום הספציפי. במקומות שבהם בולטים ניגודי אינטרסים אישיים, יחסים רעועים או קבוצות לחץ שונות, ראוי שהמנהל ישתלם ביישוב סכסוכים וקונפליקטים, או בניהול מצבי קונפליקט והתנגדות. עקרון זה מגדיר את הבחירה במה למקצע את המנהלים, על פי מצב קיים בארגון בנקודת זמן מסויימת, כאשר אותו מצב מושפע מיחסי העבודה, או משפיע עליהם.