חשיבות הפיתוח הארגוני בצמיחת העסק

מחזור חיי הארגון, בצורתו הטבעית, וללא התערבות והכוונה חיצוניים, מתחלק ל3 שלבים: שלב הצמיחה, הבגרות, והזיקנה.

בכל אחד משלושה השלבים האלה, ישנה חשיבות רבה לפיתוח הארגוני, ככלי עזר ליישום האסטרטגיה העסקית שלו, להתאמתה לשינויים החלים בארגון (חלקם פנימיים – כשינויי כוח אדם, חלקם חיצוניים – כמגמות שוק שונות).

 

מה הם שלבי הפיתוח הארגוני?

מאחר והפיתוח הארגוני, כהגדרתו, הינו תהליך המכוון לשיפור היעילות הארגונית ומתייחס לשינויים פנימיים וחיצוניים בארגון, אמנם, תוכנית פיתוח ארגוני הינה אינדיווידואלית לכל ארגון (מאחר והכוחות המשפיעים משתנים בין ארגון אחד למשנהו), אולם, ככלל, ניתן לזהות בה X שלבים:

אבחון ואפיון הקיים:

שלב זה כולל התבוננות במרכיבי הארגון ובאסטרטגיה שלו, תוך שימת דגש על נקודות ואספקטים מסויימים כ:

 • עד כמה, באותה נקודה ספציפית בחיי הארגון, החזון והמטרות העסקיות הראשוניות של הארגון הינן רלוונטיות/ברורות? האם ניתן להתאימן למציאות הקיימת, או שיש
 • מה הם התהליכים והכוחות הארגוניים הפועלים כיום בארגון, האם הם משרתים את מטרותיו?
 • מה הוא מבנה הארגוני הקיים, האם הוא יעיל ומסייע בהשגת המטרות?
 • מה היא רמת מוטיבציית ההצלחה בקרב עובדי הארגון ומנהליו?

 

בניית תוכנית פיתוח ארגוני:

מתוך למידת נקודות הכשל שאובחנו בשלב הקודם, נבנית תוכנית פיתוח, שמטרתה לשפר את היעילות הארגונית. בין הקוים המנחים בבניית תוכנית כזו, נמצאות הנקודות הבאות:

 • אנשי המפתח בארגון – איך משמרים אותם? כיצד מתעלים אותם להשגת מטרות הארגון? האם יש צורך בקורס ניהול מקצועי?
 • כח אדם חיצוני – במקרה ויש צורך להחליף חלק מהעובדים (מסיבות שונות), כיצד מכשירים במהירות כח-אדם לשילוב יעיל בארגון? איך מבצעים את הדבר ללא התקוממות פנימית מצד העובדים הנותרים בארגון?
 • “גאוות יחידה” – איך מייצרים תרבות ארגונית של התגייסות להצלחה, תחושת שייכות ומחויבות לארגון לאורך זמן?

 

 

יישום התוכנית:

שני השלבים הקודמים ייצרו מתווה מפורט לפעולה, שבשלב זה, יש להוציא אותו לפועל. יישום תוכנית פיתוח ארגונית כולל, בין השאר:

 • הבניית תכנים ארגוניים רלוונטיים והתאמתם לתהליכים הנחוצים לארגון.
 • בניית הגדרות תפקיד והטמעתן, גיבוש צוותים וממשקים המתאימים להשגת המטרות הארגוניות.
 • הכלת אקלים ארגוני מעודד למידה ובניית תוכניות לשיפור יכולות אישיות המשרתות את המטרה.
 • פיתוח יכולות, עידוד חוזקות ומיומנויות ניהול, בכל אחד מדרגי הארגון לפי הצורך הספציפי לדרג עצמו, בהתחשב במטרות הארגון.
 • עיצוב התהליכים התומכים והמתגמלים על הישגים, כהגדרת תמריצי שכר ותגמול לפי הערכות ביצוע ובניית מערך משאבי אנוש.

הסקת מסקנות מתוצאות בשטח וכוונונים עדינים:

לאחר יישום התוכנית וביצוע השינויים המשמעותיים, יתכן ועדיין יישאר צורך בביצוע Fine Tuning של פרטים קטנים, כדי להתאימם בצורה המקסימלית להשגת המטרה הסופית.

 

 

לסיכום:

ארגון, ככל גוף “חי”, חייב להשתנות ולהתאים את עצמו לתנאים ולשינויים הרבים החלים בתוכו ומחוץ לו, ארגון שאינו נוהג כך מתנוון ו”מת”. לכן, פיתוח ארגוני נכון יסייע לך לשמור את הארגון שלך “חי”, דינמי, צומח ומתחדש למשך שנים רבות.