פיתוח מנהלי מכירות באמצעות הדרכת מכירות

על כתפיהם של מנהלי המכירות מוטלת האחריות להגדיל את רווחי החברה. בנוסף, הם גם אחראיים על ניהול צוות אנשי המכירות ועל פיתוח ויישום שיטות מכירה המותאמות עבור המוצר אותו משווקת החברה.

מנהלי מכירות הפכו בשנים אחרונות לאנשי המפתח בכל החברות גם מכיוון שלנושא השיווק ישנה השפעה רבה על התדמית של העסק וממנו גם מושפע קצב ההתקדמות וההתפתחות של המוצרים החדשים. על מנת להעניק למנהלי המכירות את הכלים המקצועיים שיסייעו להם לבצע את המשימות המוטלות עליהם בצורה אפקטיבית, קיימים קורסים מיוחדים לפיתוח והדרכת מנהלי המכירות.

האם הדרכת מכירות כלולה בתכני הקורסים הללו

קורס מנהלי מכירות נועד על מנת להעניק למנהלי המכירות את הכלים לפיתוח מיומנויות אישיות ובינאישיות, לכן הוא כולל גם הדרכת מכירות שהינה הבסיס לכל שאר החומר המועבר בקורס. קורס זה מעניק להם גם הכשרה בתחום ניהול משא ומתן ואת כישורי המכירות המתקדמים. הדרכת מכירות מורכבת למעשה ממגוון נושאים החשובים להצלחת המכירה. תפיסת תפקיד מנהל המכירות, מגוון סגנונות ניהול ויכולות ניהול ופיתוח צוות כלולים גם כן בקורס זה. בנוסף, מנהלי מכירות לומדים גם כיצד לבנות תהליכי עבודה, כיצד לנהל צוותים ולבצע חלוקת עבודה וגם כיצד ליזום במסגרת התפקיד מול החברה שבה מנהל מכירות מועסק.

תפיסה מערכתית של הדרכת מכירות

הדרכת מכירות דרושה לכל העסקים, לכל אנשי המכירות ולמנהלים בתחום, גם על מנת להתעדכן לגבי החידושים בתחום וגם על מנת להרחיב את האופקים המקצועיים. תפיסה מערכתית של הדרכת מכירות תסייע לחברה לקדם את מנהלי המכירות שלה ופיתוח ראייה מערכתית של אנשי המכירות במסגרת הקורסים המקצועיים, יאפשר להם להכיר את עקרונות ההתבוננות העסקית. זה יוסיף לארגז הכלים המקצועי של אנשי המכירות והמנהלים שלהם מיומנויות חדשות בתחום קבלת ההחלטות, זיהוי סוג הלקוח וסוגי הקונפליקטים שעל איש המכירות להתמודד עימם.

פיתוח אחרון – קורס מכירות בשיטת case study

אחד העקרונות העומדים בבסיס תהליכי פיתוח מנהלי מכירות במסגרת הדרכת מכירות נובע מתוך ההבנה כי הלמידה המקצועית ביותר מבוצעת תוך הסקת מסקנות מהמקרים בשטח. על מנת לבצע את תהליך הסקת המסקנות שתוביל לפיתוח מיומנויות מכירתיות וניהוליות, נדרשים כלים לבדיקה, ערכיה וניתוח של כל מקרה מכירתי. מיומנות זו דרושה למנהל המכירות גם על מנת לסייע לאנשי המכירות העובדים עימו לשפר את הישגיהם. כלי הניתוח הנרכשים בשיטה הזו יכולים להיות מיושמים במגוון אספקטים של עבודה מכירתית ולכן מדובר על אחד מתכני החובה בכל קורס פיתוח מנהלי מכירות.